Varför “följare” förstår sig aldrig på “ledare”

 

För att kunna manifestera något du vill i livet måste du tala, tänka och känna samma sak.  Om du talar och tänker en sak men känner något helt annat, kommer du manifestera det du känner. Därför manifesterar man långsamt, eller för det mesta ingenting, när man bara använder affirmationer eller böner. Varför manifesteras det man känner? För att känslorna är din attraktionspunkt, din magnet, din guide, din vibration.  Man har bara tillgång till saker och upplevelser som vibrerar på samma frekvenser som en själv.

Vi kan alltid känna men kanske vet vi inte alltid varifrån känslan kommer, eller vad man ska göra med den. Oavsett vad så känner man alltid något, och det man känner, attraherar man, inte det man tänker! Du kan börja tänka annorlunda och med det känna annorlunda men om dina övertygelser sitter djupt inne där du inte ens kan lokalisera dem (om dina övertygelser har blivit en del av din personlighet) blir det nästan omöjligt att ändra känslan på egen hand.  

Attraktionslagen arbetar efter vibrationer och frekvenser. Det du vibrerar attraherar du. Vibrationen uppstår ur det du känner, det du känner på riktigt, omedvetet. Så om du till exempel vill bli rik (ekonomiskt fri) men känner dig stressad och missnöjd när du betalar dina räkningar eller tänker på framtida utgifter kommer du attrahera mer av det du känner. I detta fall mer stress och fler saker att vara missnöjd över, för det är där du har din riktiga vibration. Detta kommer att fortsätta tills du börjar känna något annat, känna något som inte behöver ha med den så kallade verkligheten att göra.

Det är här det svåraste för människorna att begripa kommer in. Bara de som överkommer den barriären finner den sanna lyckan och friheten. Kort sagt: man ska kunna känna vad man vill innan man ser det materialiseras, och det kräver stark vilja.

Eftersom vi är energetiska varelser och allt i universum består av energi (bara 0,00001 % är materia, det vi ser och känner med våra sinnen) så kan vi faktiskt styra materia genom att styra våra energier och vibrationer. När man har tagit till sig kunskapen och börjar leva efter den då har man lärt sig hemligheten om hur man bemästrar sig själv och andra. Självutveckling är långtifrån flum. Det är där alla svar ligger. Därför förstår sig folk som är ”följare” aldrig på ”ledare”, just för att man lever efter olika lagar och olika ”sanningar”.

Jag har sett hur människor har manifesterat det de önskat sig genom att helt enkelt ändra på sina uppfattningar och övertygelser. Universums språk är matematiskt, det är neutralt. Det finns inga misstag eller slump utan allt har sina lagar och regler. Du kan vara en del av det hela, en del av universum med dessa lagar och oändliga resurser och vara lycklig, eller leva i den konstgjorda världen där man blir styrd och tillsagd av andra vad man ska tänka och känna, där känslor anses som sanning och inte som ett verktyg. Det är så människor förlorar sin makt. När du blir styrd av andra börjar du känna något som inte är ditt och tyvärr kommer du att uppleva konsekvensen av det. Återigen med anledning i att du upplever det du känner. Precis som det händer idag med så många i världen: folk lever andras liv och därför känner de sig missnöjda.

 

 

Vad är Attraktionslagen
Bitnami