}
Vad är Attraktionslagen (Law Of Attraction)
Buddha

With our thoughts, we make the world.

The mind is everything. What you think you become.

Albert Einstein

Everything is energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.

Nikola Tesla

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

”- Varifrån kommer intelligensen som håller ditt hjärta slående?
Det är en del av det autonoma nervsystemet.
– Var ligger det systemet?
I hjärnan. Hjärnans limbiska system ingår i det autonoma nervsystemet.
– Och i hjärnan, finns det specifika vävnader som är ansvariga för att hålla ditt hjärta slående?
Ja.
– Vad består dessa vävnader av?
Celler.
– Och vad består celler av?
Molekyler.
– Vad består molekyler av?
Atomer.
– Och vad består atomer av?
Subatomära partiklar.
– Och vad är dessa subatomära partiklar huvudsakligen sammansatta av?
Energi. ”

Dr Joe Dispenza

Alla ovan hänvisar till de universella energierna, lagen om attraktion och tankens kraft, för att skapa vårt liv och vår verklighet. Alla kommer fram till slutsatsen att vårt fysiologiska fordon (kroppen) består av samma saker som resten av universum.

Vi börjar långsamt förstå att vi har mer kontroll och inflytande över hur saker utvecklas för oss än vi någonsin kunde tro, eller någonsin föreställt oss. Denna planet och hela mänskligheten ligger vid tröskeln till nästa utvecklingsnivå. Fler och fler människor vaknar upp till en ny verklighet. Även om detta fortfarande är nytt och förvirrande för många, möts vetenskap och andlighet, vilket banar vägen till en ny kvalité i tillvaron.

Vi behöver ett kraftfullt samarbete mellan hjärtat och sinnet.

Många människor blir frustrerade eftersom lagen om attraktion inte verkar fungera för dem, trots att de gör alla dessa snygga visionsbrädor och tänker positiva tankar som filmer och böcker föreslår. Detta händer när en stor del av avgörande information utelämnas, det att man måste göra det inre arbetet först för att skapa en framgångsrik joint venture av hjärta och sinne.

Allt har att göra med energier och deras frekvenser. Eftersom allt är energi i vårt universum är den enda skillnaden mellan saker, känslor och tankar den frekvens de arbetar på. Människor med liknande frekvenser dras till varandra, precis som händelser med liknande frekvens, och det är därför man hamnar i samma mönster om och om igen. Det är möjligt att lösa upp dessa energier och omprogrammera programvaran och därmed ändra beteendemönster och få andra resultat än tidigare. När de lägre frekvenserna förvandlas till högre vibrationer kan attraktionslagen komma till fullt förverkligande.

Plötsligt börjar saker flyta på och som en magnet börjar rätt människor, platser och situationer dras mot individen. Det är då människor börjar tala om mirakel, detta eftersom dessa synkningar verkar vara så otroliga.

För att uppnå er fulla potential måste ni inse att varken status eller förmögenhet kan begränsa den kraft ni utövar på er omvärld. De enda begränsningarna utgörs av är era attityder och de tankar som era attityder ger upphov till.

Bitnami