Vad kommer först, fysisk eller emotionell attraktion