Se upp för behovet av att fylla tomheten inom dig.