M2 L2,02 Språket som han förstår- undertext

https://vimeo.com/673867217