M2 L1 Typer av attraktion och skillnad imellan dem