”Vetande utan förståelse är meningslöst. Så läs, reflektera och praktisera. Det så du bemästrar kunskap. ” Anna Luik

Mina lärare och rekommenderad litteratur:

– Dr. Joe Dispenza:” Breaking the Habit of Being Yourself”, “Becoming Supernatural”.

– Esther Hicks, Jerry Hicks: “The Law of Attraction”, “Ask and its given”, “Money and the Law of Attraction”.

– Dr. Richard Bandler. (NLP)

– David R.Hawkins MD.PHD “ Letting go the pathway of surrender”.

– Napoleon Hill: “Think and grow rich”.

– Dale Carnegie: “How to stop worrying and start living”.

– John Gray: “Men are from Mars, women are from Venus.”

– Dr. WayneW. Dyer (böcker och meditationer).

Bitnami