IQ vs EQ

Psykologer världen runt är överens om att bland de olika ingredienserna för framgång står IQ (kognitiv intelligens) för ungefär 10 % (i bästa fall 25%), resten beror på allt annat – inklusive EQ (emotionell intelligens).

EQ-intelligenta personer med genomsnittligt IQ överträffar de med betydligt högre IQ i nästan 75 procent av fallen.

Om emotionell intelligens är så viktig kanske du undrar, kan den läras in eller förstärkas? Enligt en meta-analys som tittade på resultaten av sociala och känslomässigt lärande program är svaret på den frågan ett otvetydigt ja.  

Självutveckling- och NLP kurser erbjuds för det mesta politiker, vice direktörer eller andra i “framgångsrika” positioner.  Tyvärr används också NLP ofta i manipulationssyfte då dessa verktyg är otroligt kraftiga.

IQ utan EQ är fortfarande bra. Det går att komma långt med hög IQ, men man kommer aldrig få förståelse för saker och livet. Med högre EQ kan man utan tvekan komma längre, för man får tillgång till det omedvetna som styr en, mycket forskning inom området har bevisat detta.

EQ ansvarar för den delen som ger dig möjligheten att lyfta upp ”slöjan”. Det att se på saker med klarare blick, från ett annat håll, ett annat perspektiv.  Utan EQ förblir en i mörkret. Utan att förstå sig själv kommer man aldrig förstå världen eller sin omgivning. Frågor som varför och hur kommer jaga dig i evighet. Stress och depressioner avlöser varandra, ångest, ilska, minskad livslust och känslan av att vara vilsen omger dig ofta.

IQ kan stå för ett bra minne, räkning och logik men aldrig för förståelse. Jag har träffat människor med mycket hög IQ, de kunde så mycket om så mycket, men förstod aldrig innebörden av de ord de hade framför sig. Som blinda stirrade de på skatten utan att se vad som var framför dem. En med låg EQ är lätt att styra, lätt att köpa och lätt att skrämma då den styrs av känslor och av det omedvetna.

En person med hög EQ styr sina känslor själv. Eller förstår åtminstone känslornas ursprung, deras betydelse och användning. En med låg EQ tycker att det är omöjligt att styra sina känslor. Den vill och förväntar sig istället att andra ska ändras eller förbättras. De väntar hela livet på att mirakel ska inträffa, de väntar och väntar och missar hela livet. Så, vill man ha förbättringar i livet då måste man lära sig om EQ, annars blir det inga förändringar för dig, det är den bittra sanningen.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email