Framgång

Vad är NLP?

NLP står för Neuro-Lingvistisk Programmering, ett namn som omfattar de tre mest inflytelserika komponenterna som är inblandade i att skapa mänsklig erfarenhet: neurologi, språk och programmering.  NLP är en attityd, metodik och excellensteknik. Neuro-lingvistisk programmering är en metod utvecklad ur en systematisk studie av människans kapacitet. Studierna började på 1970-talet i USA av Richard Bandler och utvecklas fortfarande idag. …

Vad är NLP? Read More »

Vad är emotionell intelligens (EQ)?

Emotionell intelligens är förmågan att vara medveten om, kontrollera och uttrycka sina känslor och att hantera interpersonliga relationer på ett förnuftigt och empatiskt sätt.Att kunna känna igen, förstå och hantera våra egna känslor, samt att känna igen, förstå och påverka andras känslor. Emotionell intelligens är inte bara bra för din relation utan är bra för alla …

Vad är emotionell intelligens (EQ)? Read More »