Självkärlek

Läs mer
Del 2 – Maskulin och feminin energi.
De mest grundläggande aspekterna i förhållanden är att förstå maskulin och feminin energi. Jag pratar inte om kroppar som män och kvinnor i fysiska termer, utan jag hänvisar till karaktär och uttryck som representerar maskulin och feminin energi. Allt och alla innehåller både maskulina och feminina element. Man ska veta...
läs mer
Del 3 – Genomgång chakra för chakra
Som nämnt i den första delen så är tre chakran aktiva hos kvinnan, tre hos mannen och 1 är gemensam. Vi måste fokusera oss på våra egna ansvarsområden och förstå att ingenting här är orättvist, att allt har skapats med kärlek och i det högsta medvetandet. Kroppsformen som vi får...
läs mer
Bitnami