Vad är emotionell intelligens (EQ)?

Emotionell intelligens är förmågan att vara medveten om, kontrollera och uttrycka sina känslor och att hantera interpersonliga relationer på ett förnuftigt och empatiskt sätt.Att kunna känna igen, förstå och hantera våra egna känslor, samt att känna igen, förstå och påverka andras känslor. Emotionell intelligens är inte bara bra för din relation utan är bra för alla …

Vad är emotionell intelligens (EQ)? Read More »